Stichting E.S.E. Research Group

Sinds tweeëntwintig december tweeduizend zeventien is Stichting E.S.E. Research Group een feit.
Zij heeft haar zetel te Paterswolde, gemeente Tynaarlo.

De stichting heeft ten doel:

a. Het bevorderen van cross-overs tussen kunst en natuur in de breedste zin van het woord;

b. Het direct, indirect en financieel of moreel ondersteunen van kunstprojecten waar ecologisch, geologisch en/of biologisch onderzoek aan ten grondslag ligt;

c. Financiële  ondersteuning te bieden bij de aanschaf van materiële benodigdheden met betrekking tot het archiveren en opslaan van biotische en abiotische bestanddelen mits het onderdeel is vormt van een kunstproject;

d. Het kunstproject waaraan ecologisch onderzoek ten grondslag ligt en dat de potentie heeft bij te dragen aan een betere leefomgeving, door middel van gebruik van afbreekbare materialen, materialen uit de natuur of deze gedachte anderzijds in acht te nemen;

e. Ruimte te bieden aan personen of organisaties die zich door middel van hun visie (kernwaarden, talenten en competenties, missie en uitdagende doelen) verbinden met de reeds geformuleerde doelen;

f. Stichting E.S.E. Research Group is opgericht om met name Ecological Space Engineering te faciliteren. Dit neemt niet weg dat kunstenaars, vormgevers, of architecten die niet gelieerd zijn aan Ecological Space Engineering geen gebruik kunnen maken van Stichting E.S.E. Research Group. Het bestuur van Stichting E.S.E. Research Group staat vrij om andere projecten te steunen (zie doelstelling e.);

g. Publiekelijke bewustwording te bewerkstelligen omtrent ecologische problematiek in de vorm van het organiseren en houden van exposities, lezingen, educatieve projecten op gebied van kunst en ecologie; dit alles zowel nationaal als internationaal.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

a. zorg te dragen aan een goede basis voor continuering van cross-overs tussen kunst en ecologie;

b. het werven van donateurs, sponsors en het aanschrijven van fondsen;

c. samenwerking te bevorderen tussen de werkvelden kunst en ecologie;

d. het financieel en/of anderszins ondersteunen van kunstprojecten;

e. in gesprek te gaan met overheden, instellingen en bedrijven;

f. het publiceren van berichten op de website en social media van stichting E.S.E. Research Group;

g. alle wettige middelen.

 

Het bestuur:

 

Voorzitter: Jos Volkers
tel: 0031(0)650876204

Secretaris/penningmeester: Arda van Tiggelen

Bestuurslid: Lieselot van Damme

Stichting E.S.E. Research Group
t.n.v. Jos Volkers
Groningerweg 8 9765 TB Paterswolde
0031(0)650876204

Triodos Bank
rekening nr. (in behandeling)

KvK nummer: 70621888

Stichting E.S.E. Research Group is ook te vinden op Pifworld

https://www.pifworld.com/nl/companies/RhLDmKCvzrM/stichting-e-s-e-research-group/about

 

Recentelijk ingediende aanvragen:

Rabobank Stad en Midden Groningen